Consumenten en De Nieuwe Interestregeling

15 oktober 2023 in
Lisa Bevernage


In deze editie duiken we in de interestregeling van de nieuwe wet op de consumentenbescherming. 


Zoals u uit onze vorige uitgaven wellicht al heeft opgemerkt, heeft deze invloed op sommige van de rekeningen (kinderopvang, bib, zwemkom, parking, …) die consumenten ontvangen.


BELANGRIJKE VRAAG


Hoe zit het precies met de wettelijke interestvoet in consumentenzaken en wat is het maximum?


> De actuele wettelijke interestvoet is te vinden op de website van FOD Financiën. Op dit moment is deze voor burgerlijke zaken (consumenten) 5.25%. Voor handelszaken is deze 12%. Verrassend genoeg is deze 12% ook het maximale tarief voor uw relaties met consumenten. Dit percentage kan elke 6 maanden veranderen, wat cruciaal is voor uw factuurvoorwaarden.


EEN VEELVOORKOMENDE MISVATTING

“Ik hanteer standaard 10% als interestvoet.”  


Dit kan riskant zijn. Stel dat op 1 januari de maximale interestvoet daalt naar 8%, dan gaat uw rentevoet niet automatisch mee naar beneden, maar wordt deze gereduceerd naar 0% want is hoger dan het maximum. 


Dit is een ‘alles-of-niets’-scenario, vergelijkbaar met de boeteclausule.


WAT IS VERSTANDIG?

Als u overweegt nalatigheidsinteresten te hanteren, raden wij aan om te verwijzen naar:


  • De wettelijke interestvoet (5.25%)
  • De interestvoet voor handelstransacties (12%)


HOE TE BEREKENEN?


De wetgeving spreekt van het toepassen van de enkelvoudige interest. 


Reken vanaf de vervaldag het aantal dagen tot nu en vermenigvuldig de hoofdsom van de factuur met het percentage gedeeld door 365 en dan vermenigvuldigd met het aantal dagen. Veranderde de interestvoet in de tussentijd? Dan moet u per percentage rekenen.


Formule: 

hoofdsom x interestvoet x vervallen dagen / 365


Voorbeeld:

Een factuur van €100 verviel op 1 maart. Vandaag is het 12 oktober, wat betekent dat er 225 dagen zijn verstreken. Maar de interestvoet steeg op 30 juni van 8% naar 12%.  


Berekening:

Tot 30/06: 121 dagen / 365 x 100 x 8%   = € 2.65

Van 30/06 tot 12/10: 104 dagen / 365 x 100 x 12% = € 3.42  

Totaal: € 6.07


HOE TE BEREKENEN?


Het is essentieel dat uw software de historische wijzigingen in de interestvoeten volgt voor correcte toepassing. Foutieve berekeningen kunnen door een rechter naar 0% worden bijgesteld.


CONCLUSIE


De nieuwe wetgeving heeft grote gevolgen voor de administratie rondom onbetaalde facturen. De berekeningen zijn complex en vereisen aanpassingen in veel bestaande softwareoplossingen. Bij Alternatief BV hebben we experts die zich specialiseren in deze materie. Ons Sales2Cash® platform wordt continu geüpdatet om aan de nieuwste wetgeving te voldoen. 


Wilt u in overeenstemming met de wet blijven en administratieve lasten verminderen? Neem vrijblijvend contact met ons op.


Deel deze post
Archiveren