100%* betaalde facturen!

Digitale - automatische factuuropvolging via het Sales2Cash®-softwareplatform.  


  Boek een demo


Sales2Cash®

ALL-IN-1 PLATFORM


Factuurvoorwaarden cf. wetgeving

Verzenden facturen

Automatische opvolging

Extern invorderen via ons bemiddelingskantoor

Eenvoudige doorstroom naar gerechtsdeurwaarder

Unieke positie!

Méér dan een boekhouding, méér dan herinneringen sturen, méér klantgericht,... 

Wij zorgen voor een koppeling met bestaande software of ondersteunen in verdere digitalisering.

ALTERNATIEF INFORMEERT

AI actualiseert mijn factuurvoorwaarden!

Sales2Cash®