Mijn factuurvoorwaarden zijn klaar.

24 augustus 2023 in
Alternatief BV, Rudi Mattheus

Op 1 september 2023 gaat de nieuwe wetgeving consumentenbescherming in België van kracht. Deze wet is van toepassing op alle onbetaalde schulden van consumenten aan ondernemingen. De wet biedt een regelgevend kader voor minnelijke schuldinvordering en andere activiteiten met betrekking tot de invordering van consumentenschulden door bedrijven.


Enkele van de belangrijkste wijzigingen in de wet zijn:


1. Voor uw bedrijf


 • Er mogen geen extra kosten meer gerekend worden bij een eerste herinnering.
 • De boete en interesten worden aan banden gelegd en beperkt.
 • U zal een bepaalde standaardprocedure moeten volgen waarbij ook de inhoud van de documenten wettelijk is vastgelegd.


2. Voor de externe invorderaars


 • Een nieuwe verificatieverplichting voor de schuldinvorderaar: elke activiteit van minnelijke invordering begint bij de verplichting om na te gaan of aan de voorwaarden van titel 1 van dit boek is voldaan met betrekking tot de bedragen die van de consument kunnen worden gevorderd.
 • Een verbod op het gebruik van bepaalde intimiderende of onredelijke praktijken bij de invordering van consumentenschulden.
 • Een verhoging van de boetes voor het overtreden van de wet.


Deze wijzigingen zijn bedoeld om de rechten van consumenten bij de invordering van schulden te beschermen en om te voorkomen dat ze worden blootgesteld aan intimidatie of onredelijke praktijken.


Wat betekent dit precies?


Als bedrijf is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwe wetgeving consumentenbescherming. De wet heeft een aantal gevolgen voor de manier waarop je je schulden kunt invorderen.


Zo moet je bijvoorbeeld:


 • Zorgvuldig controleren of een schuld inderdaad bestaat en dat de consument deze schuld schuldig is.
 • Geen intimiderende of onredelijke praktijken gebruiken bij de invordering van een schuld.
 • De consument op de hoogte stellen van zijn rechten bij de invordering van een schuld.


Sales2Cash®: de oplossing voor een succesvolle schuldinvordering


Sales2Cash® is een oplossing van Alternatief B.V. die bedrijven helpt om hun schulden succesvol te invorderen. Het platform is gebaseerd op een grondige kennis van de nieuwe wetgeving consumentenbescherming en de ervaring van onze experts in schuldinvordering.


Het biedt bedrijven een volgende voordelen:


 • Een gegarandeerd resultaat: Sales2Cash® zorgt ervoor dat je de schulden van je klanten daadwerkelijk incasseert.
 • Een professionele aanpak: Sales2Cash® werkt volgens de hoogste ethische normen en respecteert de rechten van de consument.
 • Een kosteneffectieve oplossing: Sales2Cash® is een betaalbare oplossing die je helpt om je kosten te besparen.


Als je je wilt beschermen tegen de gevolgen van de nieuwe wetgeving consumentenbescherming, dan is Sales2Cash® de oplossing voor jou. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Deel deze post
Archiveren