Het nieuwe B2C-boetesysteem vanaf 01-09

10 oktober 2023 in
Lisa Bevernage

Met het oog op het beperken van excessieve schadebedingen, introduceert de nieuwe wetgeving per 01/09 diverse regels betreffende het aanrekenen van boetes aan consumenten. 


Laten we de maximale boetes en de impact op uw herinneringsprocedures nader bekijken.

Maximale Boetes vanaf 01/09


De maximale boetes, die expliciet in de factuurvoorwaarden moeten worden vermeld, zijn als volgt vastgesteld:


  • € 20 voor een saldo van € 150 of minder;
  • € 30 plus 10% van het bedrag tussen € 150,01 en € 500 voor saldi tussen deze bedragen;
  • € 65 plus 5% van het bedrag boven € 500, met een maximum van € 2000 voor saldi hoger dan € 500.


Voorbeeld ter Verduidelijking


Bij een factuur van € 350 bedraagt de boete: 

€ 30 + (€ 200 * 10%) = € 50.


Wat Betekent Dit Voor U?


Er zijn diverse strategieën om hiermee om te gaan:


  • U behoudt uw huidige factuurvoorwaarden (bijv. een vaste boete van € 50).
  • U past de nieuwe wet toe.
  • U hanteert een forfaitair bedrag van € 20.
  • U rekent geen boete aan.


1. Behoud Huidige Voorwaarden


Een vaste boete van € 50 komt overeen met een factuur van € 350. Facturen onder dit bedrag zullen niet in aanmerking komen voor externe incassoprocedures, aangezien uw voorwaarden in strijd zijn met de wet voor deze facturen. U dient uw voorwaarden aan te passen. 


2. Toepassing van Nieuwe Maxima


Elke herinnering zal leiden tot een maximale boete, afhankelijk van het factuurbedrag. De wet vereist dat u het berekende bedrag expliciet vermeldt, wat betekent dat elke aanmaning uniek zal zijn.


3. Forfaitair Bedrag van € 20


Een interessante optie, maar houd rekening met hogere vergoedingen voor incassobureaus, gerechtsdeurwaarders of advocaten indien nodig, waarvoor u mogelijk moet betalen.


Gezien de andere inhoudelijke verplichtingen geeft dit u nog altijd niet de mogelijkheid om uw gestandaardiseerde rappelprocedure te blijven behouden en zal elke aanmaning uniek zijn per factuur.


4. Geen Boete


Als u geen boetes aanrekent, bent u volledig verantwoordelijk voor de vergoedingen aan externe invorderaars tijdens de minnelijke fase.


Zelfde opmerking van toepassing betreffende de onmogelijkheid om te werken met een standaardprocedure.


Conclusie


Het lijkt erop dat de wetgever niet alle consequenties van de nieuwe boetetabel heeft overwogen. 


Om aan de wet te voldoen moet uw administratieve software de rappelprocedure ondersteunen en moet u met twee verschillende B2C-procedures werken, afhankelijk van de vervaldatum van de facturen: 


  • een procedure met uw oude factuurvoorwaarden voor facturen die vervallen vóór 01/09 
  • een procedure met de nieuwe voorwaarden voor de facturen die vervallen vanaf 01/09.


Waarschuwing


Weet dat ingevolge de nieuwe zorgplicht die ingesteld is door de nieuwe wet elke externe invorderaar moet nagaan of u de wetgeving op het vlak van de boetes en andere verplichtingen heeft voldaan.


Is dit niet het geval dan kan u met deze facturen niet meer terecht bij hen voor verdere minnelijke invordering.


Hoe Kan Alternatief BV U Helpen?


Bij Alternatief BV hebben we voorzieningen getroffen om u te ondersteunen. Ons platform Sales2Cash® controleert de vervaldatum van alle facturen en verzekert dat ze correct en conform de wet worden verstuurd.


Neem voor een vrijblijvende toelichting contact met ons op en ontdek hoe Sales2Cash® u administratief en financieel kan ontzorgen.


Deel deze post
Archiveren